Przeglądy budowlane Legionowo Przegląd, Powiat Legionowski Kontrole okresowe stanu technicznego przeprowadzamy szybko i fachowo.05-119 Rzezczypospolitej 11 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Legionowo. Przeglądy roczne Legionowo, pięcioletnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Legionowo, ekspertyzy Jan Górka sekretarz@powiat-legionowski.pl starosta@powiat-legionowski.pl mazowieckie 22 764-04-50

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza witryna o przeglądach obiektów budowlanych jest dla wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiazek ustawowy dopilnowania aby budynek miał cały komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez doświaczonych inspektorów mających pełne uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzwczych.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Legionowo
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Legionowo
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Legionowo
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Legionowo
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Legionowo

Do chwili obecnej wykonaliśmy kilkaset kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Legionowo
kontrole techniczne budynków Legionowo

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Legionowo Portal Legionowo Miasto Legionowo Przeglądy techniczne Legionowo Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku